Kend rettighederne og proceduren indenfor ekspropriation
1061
post-template-default,single,single-post,postid-1061,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Sådan er proceduren ved ekspropriation

Lovgivningerne og reglerne indenfor den offentlige sektor er et bredt begreb. Hvis man ikke har erhvervet sig indenfor området, kan det altså være en svær og næsten uoverskuelig opgave at undersøge det nærmere. Eksempelvis indenfor ekspropriation så er der et omfattende sæt regler, der som både privat og indenfor erhvervsverden er vigtig at vide. Læs mere her omkring, hvad alt dette indebærer.

Hvad er ekspropriation?

Helt lavpraktisk når man taler omkring ekspropriation, så er det indenfor ejendomsretten og alt heri. Det som ligger i en ekspropriation er, at den offentlige myndighed overtager en privat ejendom. Naturligvis på en lovlig måde. Misforståelsen hos mange opstår dog, hvis det er private virksomheder, der gør krav på et område eller et stykke land. Dette er dog på vegne af myndighederne. De har mulighederne for at udstede dette til virksomheder med de rigtig belæg.

Formålet er ofte i forbindelse med anlæggelsen af et nyt vejanlæg. Derudover er det også set typisk i forbindelse med en lokalplan, der skal føres ud i livet. Alt afhængig af situationen vil der selvfølgelig være klare retningslinjer for, hvordan forløbet skal være.

Proceduren ved ekspropriationer

Der er fra lovens side opstillede nogle retningslinjer, som er ukrænkelige i forbindelse med ekspropriation. Heri er der selvfølgelig en erstatning, som der skal stemme overens med den pågældende værdi.

Dertil skal der være nogle en bestemt producer. Følgende skal overholdes:

  • Varsling til grundejerne
  • Afholdelse af åstedsforretning
  • Ekspropriationsprotokoller med videre skal udsendes

Disse skal overholdes. Hvis dette ikke forløber som anvist, så vil ekspropriationen ikke være lovlig. I sidste ende kan det ende med, at det skal tages op af domstolene. Dertil også hvis indgrebet ikke godkendes som hjemlet ifølge loven, samt den fulde erstatning.

ekspropriation

Rådgivning er essentielt

Som læst ovenfor er der altså en del regler, som skal overholdes. I den forbindelse vil der også være en del hjælp at hente. Der findes mange kompetente medarbejdere. Der vil være hjælp lige fra begyndelsen, til alt er gået i sin gang. Hertil er det også vigtigt at understrege, at både de offentlige myndigheder og de private personer vil kunne få stor gavn af dette.

No Comments

Post A Comment